Wystapiy problemy z laczeniem sie z baza danych "pubstudnia", serwer: "localhost", uzytkownik: "pubstudnia"